Pratstunder utifrån böcker

Att skriva är, som det heter, min kärnverksamhet: det jag kan bäst. Sedan jag började skriva böcker har jag också hållit föredrag och numera är det något som jag gör ofta och med nöje. År 2021 är jag tillgänglig för pratstunder framför allt utifrån min bok Störningen, om varför adhd-diagnoserna ökar, och utifrån Pedagogikens pionjärer.

Jag möter gärna grupper i vitt skilda sammanhang, från kulturföreningar, bibliotek och kyrkor till myndigheter, universitetskurser och fackförbund. Roligast är det när det blir stort utbyte med publiken och vilda diskussioner. Jag talar även gärna utifrån mitt arbete som helhet.

För prissättning använder jag mig av Författarförbundets rekommendation
Länk till rekommendationen

Kursledning
Etik i journalistisk gestaltning

Vad är etik och vad är gestaltning och när krockar de? Vi arbetar i grupp utifrån verkliga exempel hämtade från medier. Frågorna vi vänder och vrider på växlar mellan det konkreta och det ibland rent filosofiska: Får man tumma på sanningen för att vässa gestaltningen? Får man intervjua människor utan att informera dem om publiceringens hela vinkel? Och måste man visa samma omsorg om alla människor som gestaltas? Svaren på den typen av frågor kan först tyckas enkla, men kompliceras när vi tillför våra egna praktiska erfarenheter från verkligheten på jobbet.

Kursen, som jag har hållit på Fojo vid Linnéuniversitetet i Kalmar, ges i form av en heldag för yrkesverksamma journalister. Men jag kan också ge den i ett kortare format och även anpassa den till journaliststudenter på JMK eller folkhögskolor.

Bild på Katarina Bjärvall

Foto: Andreas Lübeck

Ur kursutvärderingarna:

”Katarina Bjärvall var väldigt bra. Vi utgick från ett antal journalistiska texter och diskuterade de etiska problemen i gestaltningen, det gav faktiskt mycket. Tummen upp.”

”Katarina Bjärvall var också intressant och givande, det gav bland annat en aha-upplevelse om att sådant man själv inte ens reagerar över kan vara etiskt problematiskt.”