Ungdomar runt centrum

Vilka är de, ungdomarna i miljonprogramsområdena? Vad vill de, vilken kraft har de att bygga något gott? Ojämlikheten ökar och tar ifrån dem självrespekt och framtidstro. I ett land som Sverige borde alla ha rätt att tro på framtiden.

En rapport på uppdrag av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) 2012 Pdf

_________________________________________

Våga fråga!

Att kommunicera med kollegor som talar bruten svenska
Det sägs att arbete är nyckeln till integration för invandrare. Och det sägs att språket är nyckeln till arbete. Men det sägs också att arbete är nyckeln till språket. Ja, när man talar om integration hör man snart en hel nyckelknippa skramla. Och så ska det också vara, för det finns inte en nyckel, det finns många. Nycklarna till integration, arbete, språk, samförstånd och samhällsgemenskap hänger på samma knippa och leder till olika dörrar i samma hus.

En skrift publicerad på Värmdö kommuns hemsida i maj 2009. Pdf

_________________________________________