Kylen behöver

avfrostas, och frysen, stan,

Sverige, du och jag.