Adhd, pillren och det stressade samhället

För källor till ljudboksversionen, klicka på länken: Störningen ljudbok noter och källförteckning

De senaste tio åren har antalet barn som har en adhd- diagnos femfaldigats i Sverige. Och nu ökar diagnoserna ännu snabbare bland vuxna. Den vanligaste förklaringen till ökningen är att psykiatrin har blivit så mycket bättre på att identifiera adhd. Men är det hela sanningen?

I ”Störningen – adhd, pillren och det stressade samhället” ser jag diagnosboomen som en störning inte hos dem som har adhd utan i det samhälle vi har skapat. Jag berättar adhd-diagnosens historia och visar hur kriterierna för vad som definieras som adhd har vidgats så att fler personer omfattas. Jag granskar de bakomliggande orsakerna: En mäktig läkemedels- industri som driver på för att marknadsföra diagnosen adhd mot sjukvården och forskningen. En digital vardag där vi peppras med intryck. Och inte minst en skola, ett arbetsliv och ett vårdsystem som hetsar fram mätbara resultat och snabba vinster.

Har adhd-diagnosen och medicinerna blivit ett sätt att hantera några av vårt samhälles värsta skadeverkningar?

Hösten 2020 belönades ”Störningen” med en Guldspade, föreningen Grävande journalisters pris. Motiveringen löd:

”För att på ett nyanserat sätt och med stark empati för de drabbade ha skärskådat den växande adhd-epidemin och visat vilka som tjänar pengar på den.”

Recensionsklipp och kommentarer:

”Det är en viktig och oroande bok Katarina Bjärvall skrivit, och hennes bild av hur besvärliga människor medicineras för att anpassas till systemet mynnar i en hel samhällsdiagnos”, skrev Lars Linder i Dagens Nyheter  den 14 februari 2019.

”Skitintressant kritisk granskning av adhd-diagnosen”, sade Liv Strömquist i En varg söker sin podd i april 2019.

”Det finns all anledning att läsa denna briljanta, trovärdiga bok som bidrar med en kritisk hållning och värdefulla kunskaper.” /Bibliotekstjänst

”Författaren har gjort ett gediget journalistiskt arbete, och hon lyfter fram alla orsaksfaktorer som måste tas med i beräkningen. Den tilltagande stressen i vardagslivet, en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad, en skola i pedagogisk kris, skärmmissbruket, en hälso- och sjukvård som inte räcker till, vinsthungriga läkemedelsbolag och en uppsjö av konsultbolag och utredningsfirmor som erbjuder sig att ställa diagnoser och lära oss hur vi ska ta hand om våra störda hjärnor”, skrev Fredrik Svenaeus i Svenska Dagbladet den 4 februari 2019.

”En nyanserad, balanserad och välskriven bok om ett accelererande problem. /…/ Störningen har de kvaliteter som gör den till ett standardverk om adhd. Den borde läsas av alla berörda: patienter, läkare, psykologer och beslutsfattare inom vårdområdet.” /tidningen Socialpolitik

”Ännu en gång har Katarina Bjärvall, som förut bland annat skrivit om mobilanvändning och konsumtionshysteri, förtjänstfullt satt fingret på ett samhälle som utvecklas åt ett håll vi borde förfäras över.” /Beata Hansson, tidningen Klass

”Störningen är en obehaglig men viktig bok, som borde läsas av både lärare och elever.”/Holger Nilén, tidningen Folkhögskolan

”Fallet ADHD är en nästan perfekt illustration av de ekonomiska villkorens betydelse för psykiatrins utfall.”/Hanna Bornäs, tidskriften Respons

”En väldigt spännande bok med många journalistiska ingångar.” /Tilde de Paula, TV4:s Efter fem.