Adhd, pillren och det stressade samhället

Ordfronts förlag presenterar min nästa bok som kommer ut i januari 2019:

Störningen ADHD, Pillren och det stressade samhället

”Sedan 2006 har antalet barn som diagnostiserats med adhd i Sverige mer än sjufaldigats. Katarina Bjärvall ser diagnosboomen som en störning inte hos dem som har adhd utan hos det samhälle som vi har skapat. Hon visar hur en ökad stress och höjda krav på mätbara resultat och vinster i skolan, arbetslivet, vården och läkemedelsindustrin driver antalet diagnoser mot nya höjder.”

Och i den första recensionen, från Bibliotekstjänst, heter det så här:

”Det finns all anledning att läsa denna briljanta, trovärdiga bok som bidrar med en kritisk hållning och värdefulla kunskaper.”