Jag jobbar också med böcker på uppdrag av myndigheter eller organisationer. Vid denna typ av uppdrag kan jag antingen vara författare – skriva boken – eller vara redaktör – redigera andras texter.

Hittills har jag skrivit två uppdragsböcker. År 2007 kom jag och fotografen Robert Bokomslag till boken De livsviktigaBlombäck ut med ”De livsviktiga – berättelser om lärare”. Boken innehåller åtta porträtt av lärare som lyft en elev på ett avgörande sätt – till ett nytt intresse eller till ett helt nytt sätt att se på livet. De djupa intervjuerna, skrivna i reportageform, varvas med resonerande expertintervjuer och med mina egna tankar. Uppdragsgivaren Lärarförbundet gav mig och Robert förvånansvärt fria händer i arbetet med boken och varje möte med dessa lärare fick mig att känna mig glad i flera veckor efteråt.Omslag till boken Utsatta barn - allas ansvar

År 2006 skrev jag boken ”Utsatta barn – allas ansvar” på uppdrag av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Det är en serie intervjuer med forskare som på olika sätt studerar barns utsatthet. Arbetet med boken var mycket lärorikt och inspirerande.

Att skriva böcker på uppdrag är kontroversiellt. Man riskerar att avfärdas som köpt och jag försäkrar mig därför om stor frihet i arbetet med denna typ av böcker. Det ömsesidiga förtroendet är grundläggande; jag måste lita på att uppdragsgivaren använder min bok för syften som jag identifierar mig med och uppdragsgivaren måste lita på att jag skriver den bok vi har kommit överens om. Det har hittills fungerat utmärkt och jag är stolt över mina uppdragsböcker.

Redaktör har jag varit för två böcker (”Olika som bär”, Rådet för arbetslivsforskning 1999, och Mångfald som verksamhetsstrategi”, Integrationsverket 2001) samt två skrifter i Utrikespolitiska institutets serie Länder i fickformat. Min kompetens som redaktör utvecklade under fyra års arbete som textredigerare på nyhetsbyrån AP i Stockholm. Vid redaktörsuppdrag vill jag gärna komma in på ett så tidigt stadium som möjligt för att kunna påverka exempelvis valet av skribenter. Jag tar helst ett så brett grepp på uppdraget som möjligt, vilket bland annat innebär att jag inte bara ser mig som textredigerare utan också kommer med synpunkter på innehållet i den skrift som ska produceras.