I resonans med Rosa

Hartmut Rosa är en av vår tids viktiga sociologiska tänkare, kanske på väg att nå samma status som Pierre Bourdieu eller Zygmunt Bauman. Katarina Bjärvall följde honom genom seminarier och bilresor under ett besök i Göteborg, och fick samtala med honom om hans resonansbegrepp.

Ett porträtt i nr 2 av Ord&Bild länk

____________________________________________________

”Lärare ska vara lärare”

Skolminister Lotta Edholm vill lätta på lärarnas arbetsbörda, utbilda fler speciallärare, stärka elevhälsan och höja intagningskraven på lärarutbildningen. Men en käpp i hjulen kan bli lärarbristen.

En intervju i Grundskoletidningen nr 2 2023 pdf

__________________________________________________

Visselblåsarnas visselblåsare

Korruption kan vara både när Ericsson betalar mutor i Irak – och när en förälder fixar ett sommarjobb åt sitt eget barn. Juridikprofessor Olle Lundin har satt ljuset på svensk mikrokorruption.

Ett porträtt i tidningen Vi den 9 december 2022 Länk

___________________________________________________

En romsk fighter

Skrothandlaren och författaren Fred Taikon har fått Raoul Wallenbergpriset för sin kamp för romers rättigheter. Bland annat i skolan, där han ser romska barn i ständigt underläge.
– Jag blir jättearg! säger han.

Ett porträtt i Grundskoletidningen nr 6 2022 Pdf

___________________________________________________

”Det är ett föräldraprojekt, men det är barnen vi vill hjälpa”

Som tolvåring kom hon från Somalia till Danmark, öppnade alla sinnen och lärde sig den nordiska världen. Idag förmedlar Samsam Elmi de kunskaperna till föräldrar med somalisk bakgrund i Stockholms förorter.

Ett porträtt i Läromedelsförfattarnas tidskrift Manus nr 2 2021 Pdf

___________________________________________________

Den fria forskningens försvarare

Social träning och lek är grunden för små barn. Eva Björck, avgående makthavare inom svensk skolforskning, är kritisk till
förskolans akademisering.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 2 2019 Pdf

___________________________________________________

Trädgårdspedagogen

Den tyske pedagogen Friedrich Fröbel är mest känd för träklossar, pappersvikningar och rim och ramsor. Men bakom den till synes formaliserade pedagogiken finns en passion för barns rätt att lära genom att leka – helst i en trädgård.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 2 2019 Pdf

___________________________________________________

Läraren som katalysator

Pedagogiken gick ut på att få saker att hända. Kollegorna kallade hennes klassrum för Zirkus Köhler. Men det var en cirkus som blev en del av ett teoribygge: aktivitetspedagogiken.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 1 2019 Pdf

___________________________________________________

 ”Vi greker tror på utbildning”

Greklands ekonomiska kris sitter i. Elever har det ofta svårt hemma och lärarnas löner har sjunkit. Lågstadieläraren Thenia Kaltsidou försöker hålla fanan högt trots svårigheterna.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 1 2019 Pdf

___________________________________________________

Bombastisk och skör

Ärlighet, känsla, skörhet – det är rapmusikens språk, säger Silvana Imam. Hon kan skriva fuck 115 gånger i en bok, men hennes inspiration kommer från operettlibretton.

Ett porträtt i Tidningen Grundskolan nr 2 2018 Pdf

___________________________________________________

De felaktiga svarens försvarare

Barn lär sig bäst genom att själva pröva sig fram med inspiration av en lärare. Det var den schweiziske pedagogen Jean Piagets grundtanke – som först gjorde honom inflytelserik och sedan kontroversiell.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 4 2018 Pdf

___________________________________________________

En klart lysande förebild

Sofi Nilsson var bondflickan som reste ensam kors och tvärs över Europa för att hämta hem ny pedagogik. Hon blev lärare på statens mönsterskola i Stockholm och var först i Sverige med att starta skolkök. En doldis och en banbrytare.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 3 2018 Pdf

___________________________________________________

Politikern som ville samla alla barn

Knappast någon har gjort så mycket för att demokratisera den svenska skolan som Fridtjuv Berg, lärare, skribent, fackföreningsman och politiker. Hans mål var en samlad skola för alla barn, oavsett samhällsklass.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 2 2018 Pdf

___________________________________________________

Freinet, elevernas kamrat

Genom lust arbetar sig eleverna fram till sitt eget lärande. Det var Célestin Freinets grundtanke, utvecklad i byskolor i Provence, och den slog igenom brett i Sverige på 1970-talet.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 1 2018 Pdf

___________________________________________________

Förnuftiga flickors förkämpe

Kvinnor kan vara lika förnuftiga som män – det var Mary Wollstonecrafts banbrytande idé. Allmän skolgång för flickor tillsammans med pojkar var än mer omvälvande.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 4 2017 Pdf

___________________________________________________

Åskådningens pedagog

Utbildning mot fattigdom, det var Pestalozzis mission. Med sitt glödande engagemang för utblottade barn gjorde han skolan till en kraftstation för värdighet och rättvisa.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 3 2017 Pdf

___________________________________________________

Pedagogik för självtillit

På en öde plats mellan Bengalens öppna horisonter byggde författaren Rabindranath Tagore upp en helt ny sorts skola. Visionen var att ge eleverna självtillit och tillgång till världen.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 2 2017 Pdf

___________________________________________________

Förskolans pionjärer

Systrarna Ellen och Maria Mobergs barnträdgårdar beredde marken för den svenska förskolan. Verksamheten mötte den gryende välfärdsstatens behov och gav samtidigt små barn något de inte tidigare fått: pedagogik.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 1 2017 Pdf

___________________________________________________

Den progressiva demokraten

Livserfarenheter och skolkunskaper ska befrukta varandra, menade John Dewey – den enskilda pedagog som kanske haft mest inflytande över den moderna skolans utveckling.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 4 2016 Pdf

___________________________________________________

Erfarenhetens natur

Rousseau var det naturliga lärandets pedagog. Genom att se soluppgången skulle hans elev Émile lära sig astronomi, genom att gå vilse skulle han lära sig geografi och genom att möta fattiga människor skulle han lära sig ödmjukhet.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 3 2016 Pdf

___________________________________________________

Från leksaker till internationell utbildningspolitik

Alva Myrdals engagemang spände över breda fält. Även hennes ideal hade en paradoxal vidd och rymde både den enastående fria individen och de många människornas beroende av varandra.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 2 2016 Pdf
___________________________________________________

Kärlekens och förlåtelsens pedagog – och dödens

Janusz Korczak vigde sitt liv åt den kärlekens pedagogik som han praktiserade på sina barnhem i Warszawa. Att han gick i döden med sina barnhemsbarn i Treblinka 1942 var helt konsekvent.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 1 2016 Pdf
______________________________________________

Porträtt: Soran Ismail

Soran Ismail gäspar och lutar sig bakåt mot väggen som fotografen har bett honom posera vid. Han har sovit dåligt i natt, kanske för att han är mitt uppe i en intensiv arbetsperiod där han bland annat skriver på sin och kollegan Magnus Betnérs nästa stå upp-show.

Ett porträtt i tidningen Alfa nr 2 2016 Pdf
___________________________________________________

1600-talets superstar

Läraren ska tala elevernas modersmål. Bilder gynnar lärandet. Och alla barn, till och med flickor och fattiga, ska gå i skolan. Sådana idéer gjorde Johan Amos Comenius till Europas pedagogiska superstjärna.

Ett porträtt i Pedagogiska Magasinet nr 4 2015 Pdf
___________________________________________________

Porträtt: Johan Jönson

Längs vattnet nedanför området där poeten Johan Jönson bor går en strandpromenad. Eller ska vi kalla den en stig? När man läser Johan Jönson blir man medveten om språkets minerade klassvalörer. Vid stigen, som vi då kallar den, står en parkbänk där någon har skrivit på ryggstödet: Poesin lever i vår dröm.

Ett porträtt i tidningen Alfa nr 6 2015 Pdf
___________________________________________________

Sprakfåle med struktur

Medarbetarna ska få vara tramsiga, säger Katti Hoflin, omstridd chef för Stockholms stadsbibliotek med 430 anställda. För att bygga den tillit som krävs vill hon gå långsamt fram.

Porträtt i Chef & Ledarskap nr 4 2015 Pdf
___________________________________________________

De fattigas pedagog

Utbildning måste matchas med politisk medvetenhet, menade Paulo Freire. Hans tankar kan få ny relevans i tider av ökad ojämlikhet, när allt fler analfabeter flyr eller flyttar till Sverige. Men referenserna till marxistiska ikoner avskräcker.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 3 2015 Pdf
___________________________________________________

Läkaren som blev en pedagogik

Montessori är en pedagogik och en människa. Pedagogiken har blivit vardag på många svenska skolor och förskolor. Människan förblir hjältinna i ett liv lika dramatiskt som en Hollywoodfilm.

En essä i Pedagogiska magasinet nr 2 2015 Pdf
___________________________________________________

Folkhögskolans fader

Nationalist och humanist. Rekordproduktiv författare driven av ett förakt för böcker. Ikon i Danmark men okänd i Sverige. NFS Grundtvig är paradoxernas pedagog.

En essä i Pedagogiska magasinet nr 1 2015 Pdf
___________________________________________________

Passion för språk

Förskolläraren Andrea Pattyi sökte sig till en engelskspråkig förskola – där hennes uppgift är att utveckla barnens svenska språk.
– Jag älskar ansvaret, säger hon.

Ett reportage i Din karriär nr 2 2015 Pdf
___________________________________________________

Arkitekt bygger framtidens skola

Mindre klasser på många håll – men också större flexibla grupper där lärare och elever klarar det. På så vis hoppas det nya skolborgarrådet Olle Burell att Stockholmsskolornas resultat ska stiga, trots akut brist på lärare och lokaler.
– Den kommunala skolan ska vara bäst, säger han.

En intervju i tidningen Lära nr 1 2015 Länk
___________________________________________________

I Vygotskijs zon

Han såg undervisningens kraft. I stället för att vänta in elevernas mognad skulle lärarna sätta fart på deras utveckling. I dag är den sovjetiske psykologen Lev Vygotskijs teorier praktisk vardag.

En essä i Pedagogiska magasinet nr 4 2014 Pdf
___________________________________________________

Allkonstnären på ön

På Utö skola går femton elever från förskoleklass till nian. 
– Man får vara allkonstnär, säger försteläraren Peter Nord som undervisar i elva ämnen och har koll på allt från elevhälsa till ekonomi.

Ett reportage i Inblick Haninge nr 4 2014 Pdf
___________________________________________________

Vaktis med lugnande effekt

Hans jobb är att fixa – ett lås som kärvar, en golvbrunn som svämmar över. Skolvaktmästaren Inca Andreasson är händig, men hans största tillgång är elevernas respekt för honom.

Ett porträtt i Inblick Haninge nr 3 2014 Pdf
___________________________________________________

Hon går på lagkänsla

Pia Sundhage tar några danssteg bredvid fotbollsplanen
när hennes lag gör mål. Kropp och känsla samspelar för damlandslagets förbundskapten.

Ett personporträtt publicerat i Chef & Ledarskap nr 3 2014 Pdf
___________________________________________________

”Jag längtar alltid till jobbet”

Linnea Sahlin ville bli lärare för att göra verklig nytta. Därför var det självklart för henne att starta sin karriär på en skola med låga resultat.
– Här är man behövd, säger hon nöjt om sin arbetsplats.

Ett reportage i Din karriär förskollärare och lärare nr 2 2014 Pdf
___________________________________________________

”Elevernas frågor nyckeln i låset”

När skolan målas svart i debatten ska lärarna fokusera på sina egna klassrum, menar Anne-Marie Körling, lärare och skolvisionär. De problem man inte har behöver man inte bry sig om, och de problem man har löser man genom mer undervisning.

En intervju i Lära nr 5 2014 Länk
___________________________________________________

Vägen till rätt svar

Högstadieelever hatar matte – och det vill läraren och programledaren Sabine Louvet ändra på. I sin mission tar hon till den digitala teknikens hela arsenal.
– Det ligger i mitt blod, säger hon.

Ett porträtt i Lära nr 2 2014 Länk
___________________________________________________

Tryggheten kommer först

Ann-Sofie Johansson vill att allt ska kännas så vanligt som möjligt på den förskola hon driver hos kvinnojouren Alla kvinnors hus. Det är en utmaning när barngruppen ändras från dag till dag och många barn är traumatiserade.

Ett porträtt i Chef & Ledarskap nr 2 2014 Pdf
___________________________________________________

Träffsäkert ledarskap lyfter Ronnaskolan

Lina Axelsson Kihlblom har ett tydligt mål: Det ska inte synas i resultaten att nästan alla hennes elever har utländsk bakgrund. Och på två år har hon fått Ronnaskolan i Södertälje att nå helt nya nivåer. ”Men jag är ingen superkvinna”, säger hon.

Ett porträtt i Chef & Ledarskap nr 5 2013 Pdf
___________________________________________________

Lämna skolorna i fred!

Skolan är Sveriges viktigaste kulturinstitution, menar DN-journalisten Maciej Zaremba. Två år efter det att han skrev en lång artikelserie om skolan ser han fortfarande hur den pressas av byråkrater, forskare och vinstdrivande koncerner. Låt lärarproffsen drivas av hängivelse, manar han.

En intervju publicerad i Lära nr 4 2013 Länk
___________________________________________________

Varför ska skolan vara mysig?

Som verksam i Helsingfors har Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur, fått perspektiv på svensk skola. Ett perspektiv som glöder av ilska:
– Vi har helt enkelt en flagrant klasskola.

En intervju publicerad i Lära nr 2 2013 Länk

___________________________________________________

Porträtt: Josette Bushell-Mingo

Det är femton minuter tills ridån går upp för premiär. I foajén pladdras och fladdras det. På scenen framför den tomma salongen övar regissören Josette Bushell-Mingo applådtack med ensemblen. Teckentolken översätter, Josettes händer klappar ensligt för att illustrera applåderna och hennes armar lyfter som vingar över hennes rygg när hon demonstrerar en djup bugning.

Ett porträtt i tidningen Alfa 2012 Pdf

___________________________________________________

Mr Folkbildning

Rektor, klassresenär och folkhögskolans grand old man. Och lärare, alltid lärare. Gösta Vestlund, 99 år, blickar framåt.

Ett personporträtt publicerat i Pedagogiska magasinet nr 4 2012 Pdf
___________________________________________________

Skolans befriande kraft

Klasser utan läroböcker i Darfur eller smutsiga skoltoaletter i Sverige – nej, diplomaten Jan Eliasson är inte nöjd med världens skolor.
– Alla barn ska få samma chans som jag en gång fick att uppleva skönheten i lärandet, säger han.

Ett porträtt publicerat i Lära nr 2 2012 Länk ___________________________________________________

Porträtt Göran Greider

Han är kanske ensam i Sverige om att säga att det är bra att lärarnas status har sjunkit.
– Talet om status är ett uttryck för det hierarkiska tänkandet. Lärarna måste vara i ögonhöjd med sina elever, hur ska de annars kunna uppfostra självständiga individer?

Ett porträtt publicerat i Alfa nr 1 2012 Pdf
___________________________________________________

Professor i minnets tjänst

Koncentrationsförmåga är en av människans viktigaste tillgångar. I ett högteknologiskt samhälle blir den en bristvara.
– Kraven ökar, men koncentrationsförmågan kan tränas upp, säger hjärnforskaren Torkel Klingberg.

Ett porträtt publicerat i tidningen Origo nr 1 2012 Pdf
___________________________________________________

Petras uppfinning en väg till rent vatten

En fri själ som mekar i sin verkstad, hög på ren inspiration? Nej, uppfinnaren Petra Wadström ägnar mycket tid åt att jaga pengar för – att förbättra människors liv.

Ett porträtt publicerat i tidningen Origo nr 6 2011 Pdf
___________________________________________________

Hon granskar krypen i maten

Med nya matvanor följer nya faror. Marie-Louise Danielsson-Tham är professor i livsmedelshygien och fångar de bakterier som frodas i gravad fisk och opastöriserade ostar.
– Jag är inte förtjust, säger hon.
Fast hon låter som hon är det.

Ett porträtt publicerat i Origo nr 1 2011 Pdf
___________________________________________________

”Otroligt mycket roligare över basnivån”

För att sporra eleverna till djupare förståelse måste man skrota viss faktakunskap. Det menar Rasmus Neideman, biologi- och kemilärare på Norra Real och vinnare av Ingvar Lindqvistpriset i biologi 2011.

Ett porträtt publicerat i Lära nr 4 2011 Pdf
___________________________________________________

Klapp och klang och filosofi

Handklapp och ringdans – och svindlade mänskliga insikter. I rytmiken förenar läraren Cecilia Hofsten det lilla och det stora.

Ett porträtt publicerat i Pedagogiska magasinet nr 3 2011 Pdf
___________________________________________________

Stavros mjuka nypor

Tevepedagogen Stavros Louca är tillbaka på Rinkebyskolan. De ömsesidiga förväntningarna är höga även utanför kameran: Han kräver att alla elever får minst VG och eleverna väntar sig att han finns till hands, även som rådgivare i personliga frågor.

En intervju publicerad i Lära nr 2 2011 Pdf

___________________________________________________

Porträtt Jonas Karlsson

Män på gränsen till nervsammanbrott – det är ett tema som skådespelaren och författaren Jonas Karlsson återkommer till på film, på teatern och i sina egna novellsamlingar. Men själv är han en vanlig kille, eller som han konstaterar: lika onormal som alla andra.

Ett personporträtt publicerat i Alfa nr 6 2010 Pdf
___________________________________________________

Asiye, anafabet i informationssamhället

Asiye är analfabet i en tid som kännetecknas av kommunikationsfixering och i en stad som har utnämnts till informationsteknologins högkvarter på jorden. Det rycker hon på axlarna åt. Hennes cirkelgång mellan moskén och spisen låter sig knappast rubbas av bredbandsdebatter. Hon lever för sina grannar, kvinnorna som hon träffar över Koranen, och för sina barn med familjer.

Ett porträtt publicerat i Integration i fokus nr 6 2001 Pdf
___________________________________________________

”Lyckligtvis vet de inte hela min bakgrund”

Kurdisk gerillakrigare och svensk akademiker. Vinkännare sprungen ur en muslimsk bakgrund. Och nu: socialist som blir chefredaktör för den amerikanska regeringens propagandasändningar på kurdiska. Omar Sheikhmous är motsatsernas man.

Ett personporträtt publicerat i tidningen Journalisten nr 20 2001 Pdf
___________________________________________________

Med piska och kärlek

Hon hotar åttorna med lägre betyg om de inte lämnar in uppgifterna i tid. Strax efteråt ger hon en ensam kille en mjuk kram i aulans mörker. En grå tisdag i Rågsved använder Sukhpreet Sabharwal hela sitt mänskliga register.

Ett personporträtt publicerat i Lära Stockholm nr 6 2009 Pdf
___________________________________________________

Vill ge en bild av hela människan

Förmågan att visa sammanhangen i en splittrad verklighet – det är nyckeln till framgångsrik pedagogik. Så säger Jörgen Lundberg, lärare i samhällskunskap och psykologi och prisad av Kungliga vitterhetsakademin.

Ett personporträtt publicerat i Lära nr 2 2009 Pdf
___________________________________________________

Stärkt självkänsla med korsstygn och stramalj

Slöjd är action, det står klart under en dag i textilläraren Riitta Oja-Löfqvists sal. Men medan eleverna knypplar, knyter och kör symaskinsslalom odlar de abstrakta värden som självtillit, kulturarv och entreprenörskap.

Ett personporträtt publicerat i Lära nr 3 2009 Pdf
___________________________________________________

Från Auschwitz till Täby Kyrkby

Ferenc Göndör överlevde Auschwitz. Sedan 30 år tillbaka besöker han svenska skolor och berättar. Vad händer i hans möten med eleverna? PM följde med Ferenc Göndör till Täby norr om Stockholm och samtalade med lärare och elever om Förintelsen – i historien och i samtiden.

Ett personporträtt publicerat i Pedagogiska magasinet nr 3 2008 Pdf
___________________________________________________

Obrutet entusiastisk

Hon gillar inte att läsa – men är lärare i filosofi. Hon vill se mer fokus på kunskap – men sätter elevernas självkänsla ännu högre. Gymnasieläraren Lisa Eklöv är full av motsägelser men själv ser hon en helhet.
– Jag är besatt av att hitta essensen, genvägarna, kvaliteten.

Ett personporträtt publicerat i Pedagogiska magasinet nr 4 2008 Pdf
___________________________________________________

Mångfaldssatsning mötte motstånd

Mångfald eller kompetens? En del av Zahra Lindqvists medarbetare trodde att de måste göra det valet. Hon trotsade motståndet och ökande andelen kvinnor och antalet språk på sin sektion inom Saab Systems marindivision.

En intervju publicerad i Position nr 1 2008 Pdf
___________________________________________________

”En del av kapitalet ska tillbaka till samhället”

Sigrid Rausing, arvtagerskan som blev filantrop, donerar varje år över 200 miljoner kronor till olika projekt för ökad rättvisa. Något annat vore otänkbart för henne.
– Att inte göra något, utan bara få kapitalet att föröka sig, det är som en mentalsjukdom, en besatthet, säger hon.

En intervju publicerad i DN den 1 oktober 2007 Pdf/ Länk
___________________________________________________

En coach i betongen

Börsmäklare. Affärsjurist. Släkten förankrad på östermalm sedan 1700-talet. Med den bakgrunden driver Charlotte Bille Edholm skola i en betongförort där ingen bodde före 1972, där de flesta invånare har bytt hemland och där arbetslösheten är hög. Hennes jobb är att ta vara på elevernas globala kompetens.

Ett personporträtt publicerat i Lärarnas tidning nr 20 1999 Pdf
___________________________________________________

Jävlar och latin i flyktingpolitiken

Hovrättspresident. Chefs-JO. överdirektör på invandrarverket. Efter den karriären står juristen Per-Erik Nilsson i köket och brygger morgonkaffe. I dunklet innanför ytterdörren, bortom vindlande serveringsgångar, väntar en ung sydamerikan – en av de många avvisade flyktingar Per-Erik Nilsson har åtagit sig att hjälpa i sin roll som advokat.

Ett personporträtt publicerat i tidskriften Arbetaren nr 13 1998 Pdf
___________________________________________________

”För kurdernas skull kritiserar jag kurderna”

Förrädare, kallade många kurder honom när boken Videobruden kom ut. Själv säger författaren Mahmut Baksi att han skrev boken för att hjälpa sitt eget folk. – Men tyvärr, som kurder har vi inte traditionen att kritisera oss själva.

En författarintervju publicerad i tidskriften Kurdistan nr 4 1995 Pdf

___________________________________________________

”Det är ett föräldraprojekt, men det är barnen vi vill hjälpa”

Som tolvåring kom hon från Somalia till Danmark, öppnade alla sinnen och lärde sig den nordiska världen. Idag förmedlar Samsam Elmi de kunskaperna till föräldrar med somalisk bakgrund i Stockholms förorter.

Ett porträtt i Läromedelsförfattarnas tidskrift Manus nr 2 2021 Pdf

___________________________________________________

Den fria forskningens försvarare

Social träning och lek är grunden för små barn. Eva Björck, avgående makthavare inom svensk skolforskning, är kritisk till
förskolans akademisering.

Ett porträtt i Pedagogiska magasinet nr 2 2019 Pdf

___________________________________________________